INTEGRACJA – USTROŃ 2016

No i wydarzyło się. To chyba też już taka tradycja. Koniec września to czas na wyjazd integracyjny. Była koopercja, były strzały, był park linowy… była dobra zabawa!