Informacje dla uczniów

Informacja dla ucznia

1. Do szkoły uczeń przychodzi:

a) zdrowy

b) bez objawów choroby (podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, zanik węchu, zanik smaku)

c) u którego w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji,

d) który nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni.

3. Każda uczeń przebywający w przestrzeniach ogólnodostępnych Szkoły jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica) oraz w miarę możliwości zachowania minimum 1,5 metrowego dystansu miedzy osobami.

4. Poza salą lekcyjną obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Dotyczy do przestrzeni ogólnodostępnych (korytarze, toaleta, sekretariat, szatnia).

5. Uczniowie w trakcie przerw międzylekcyjnych przebywają w salach, ale tylko w uzasadnionych przypadkach zaleca się wyjście pod opieką nauczyciela na teren wokół budynku szkolnego.

6. Uczniowie spożywają w trakcie przerw własną żywność, wodę lub sok z własnych butelek.

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8. Uczniowie wykorzystują podczas zajęć wyłącznie własne przybory szkolne, nie wymieniają się przyborami między sobą.

9. Każdy uczeń ma obowiązek poddać się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych bezdotykowemu badaniu temperatury.