Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

Zgodnie z tradycją szkolną, dnia 5 października 2017 roku odbyła się Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Europejskim Centrum Solidarności. Uroczystość poprzedził Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie prowadzący uczniowie przywitali zgromadzonych gości. Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „Między wolnością a solidarnością”. Współczesne wyzwania, który wygłosił dr Jakub Kufel  pracownik Europejskiego Centrum Solidarności. Następnie klasy pierwsze zaprezentowały swoje filmiki. Klasy drugie wręczyły pamiątkowe herby pierwszakom. Uroczystość zwieńczyły występy artystyczne. Po uroczystości klasy pierwsze udały się na zwiedzanie Wystawy Stałej ECS.