III OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY INFOSUKCES

Uczeń klasy 3B Arkadiusz Lach zakwalifikował się do II etapu Konkursu “InfoSukces”, który odbył się 15.04.2016r. w Łodzi.

Organizatorem Konkursu „Infosukces” jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Głównym celem Konkursu „InfoSukces” jest  inspirowanie młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do głębszego zainteresowania się informatyką i wykorzystywania poznanych reguł w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych), jak również  propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik informatycznych służących rozwojowi logicznego myślenia oraz nauk ścisłych.

W pierwszym etapie konkursu należało wykonać prezentację, grę wyjaśniającą zasady działania urządzenia technicznego (najlepiej elektrycznego, energetycznego).

Uczeń Arkadiusz Lach wykonał pilota do telewizora w środowisku Unity.