Gdańskie Muzeum Narodowe

Klasa IA podczas warsztatów w gdańskim Muzeum Narodowym – tematyka – jak analizować dzieło malarskie.
Zajęcia w TEBie i nuda? NIGDY!