Zajęcia esport – dziennikarstwo

Poniżej przedstawiamy rozpiskę godzinową zajęć
E-SPORT – semestr III “dziennikarstwo”

70% obecności na zajęciach w konkretnym semestrze uprawnia do otrzymania certyfikatu 🙂

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z sekretariatem szkoły

Link do webinarów:
https://esa.clickmeeting.com/webinary-teb-semestr-iii

SEMESTR 3 – DZIENNIKARSTWO
dla klas II i III
WTOREK ŚRODA
godzina
16:00-17:30
godzina
16:00-17:30
godz.
17:45-19:15
BEL klasa 2 i 3 klasa 2 TIe 5
BIA klasa 2 i 3
BYD 2j, 2k, 3d 2d,2e, 3e
CZE 2AP, 2BP, 2A, 2B, 3A,3H 3B
GNI 2F i 2A 3b i 2b
GOR 2 klasy 3 klasa
JAS 20 14 15
JEL 2a i 2b: 2c i 2d 3TI
KAL 17 26
KIE klasa 2
LOD 2d, 2e 2c 2 f
KRA 2 TI A, 2TI B, 2TI C, 3TI C, 3TI D
LEG 2TIP, 2TIG 3TI 3TIF
LUB 2tieP 3 TIe 2tieG, 2 TIe
LUI II TIP i II TIG
NOS 2 h reszta 2 i klasa 3
OST klasa 2
PIO klasy 2 klasa 3
PLO klasa 2
RAC klasa 2
RYB 2 TI esport
TOR
WAL II C, II E
WOD klasa 2