DZIEŃ PRZESIĘBIORCZOŚCI – ZAJĘCIA W LEROY MERLIN

Uczniowie Technikum TEB Edukacja klas o profilu Technik logistyk w dniu 25.03.2015r.  wzięli udział w „Dniu przedsiębiorczości”. Zajęcia odbywały się w Leroy Merlin w Bielsku-Białej.

Biorąc udział w „Dniu przedsiębiorczości” uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu, zdobycia wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji. Ponadto zajęcia w firmie Leroy Merlin pozwoliły uczniom na zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą, przekonanie się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy oraz zauważenie oraz zrozumienie związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.