Działalność charytatywna

W dniu 18-02-2015r. uczennice Technikum TEB Edukacja klas o specjalności Technik usług fryzjerskich w ramch działalności charytatywnej odzwiedziły podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej. W ramach wizyty wykonały usługi fryzjerskie mieszkańcom DPS.

Podziękowanie