Dyżury w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor Szkoły – Maria Baczyńska
przyjmuje: WTORKI: 10.00 – 12.00 (gab. 207)
CZWARTKI: 14.00 – 16.00 (gab. 207)

Wicedyrektor Szkoły – Iwona Białopiotrowicz
przyjmuje: ŚRODY: 12.00 – 15.00 (gab. 200)

Pedagog szkolny – mgr Maria Baczyńska
przyjmuje: CZWARTKI: 7:15-12:00  (gab. 207)

Psycholog szkolny – mgr Tomasz Sznajder
przyjmuje: WTORKI: 11.00 – 15.00 (biuro rekrutacji)

Pielęgniarka szkolna
przyjmuje: 
PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 15.00 (sala 02) CZWARTKI: 8.00 – 15.00 (sala 02)

Uczniowie Technikum TEB Edukacja w Gdańsku są objęci opieką
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr. 3 w Gdańsku, Ul. Wałowa 21;
tel. 58 301 07 21, email: poradnia@ppp3.org;www.pedagogia.pl