DYPLOM za udział w kampanii informacyjno – edukacyjnej Rakoobrona w roku szkolnym 2014/2015