Delegaci naszego technikum w Młodzieżowej Radzie miasta Bielska-Białej!