DEBATA NA TEMAT PRAW DZIECKA

Dnia 20 listopada 2017 roku z okazji Dnia Praw Dziecka w rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka odbyła się lekcja wychowawcza  w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.

W zajęciach uczestniczyło po 4 przedstawicieli klas I i IV Technikum i po 5 przedstawicieli klas II i III Technikum.

Uczniowie pracowali w grupach klasowych wykonując plakat „jakie prawa mam jako dziecko” . Po omówieniu przez przedstawicieli klas wypracowanych wspólnie praw okazało się, że hasła powtórzyły się w grupach , a uczniom znane są prawa dziecka. Uczniowie różnie rozumieli przedstawiane prawa. Jednogłośnie uznali, że prawa dziecka powinny być znane dorosłym, aby mogli je respektować. Poruszyli problemy dzieci w krajach o niskim statusie społecznym i ekonomicznym.

W kolejnej części zajęć przedstawione zostały listy dzieci z kilku krajów,   w których poruszali swoje problemy. Na ich podstawie wywiązała się dyskusja o tym jakie prawa zostały złamane i jak można zapobiegać trudnym sytuacjom.

Wypracowane plakaty oraz kopie Konwencji o Prawach Dziecka uczniowie biorący udział w spotkaniu omówią ze swoimi klasami na godzinach wychowawczych .

Uczniowie pracowali bardzo chętnie i aktywnie. Bez skrępowania dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.

                                                                                                                                    Magdalena Majchrzak