DAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA

Do 10 kwietnia razem z klasą IIA zbieramy pluszaki dla domu dziecka.

Zachęcamy do zaangażowania się w akcję