Rekrutacja

wyniki rekrutacji 2022/23

Rekrutacja 2022/23 zakończona.
Gratulujemy wszystkim, którzy rozpoczęli naukę w TEB Technikum!
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zmienić swoją aktualną szkołę średnią na TEB Technikum, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły – dane adresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT w swoim mieście.

REKRUTACJA 2023/24 ROZPOCZNIE SIĘ W GRUDNIU,
ale już teraz możesz zostawić do siebie kontakt ->
https://technikum.pl/technikum/kontakt/

Rekrutacja 2022/2023

dokumenty do pobrania

warunki rekrutacji

 • Zgłaszać się mogą absolwenci szkoły podstawowej poniżej 18 roku życia.
 • Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych!
 • Brak egzaminów wstępnych!
 • O przyjęciu decydują kryteria punktowe (załącznik nr 2).
 • Aby się do nas zgłosić złóż podanie w sekretariacie (do pobrania wyżej).
 • Warunki rekrutacji kandydatów spoza Polski znajdują się w załączniku nr 3.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.

Wymagane dokumenty

JUŻ TERAZ MOŻESZ ZŁOŻYĆ :

 • podanie o przyjęcie do technikum (na druku szkoły)
 • kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub wykaz ocen z pierwszego semestru ósmej klasy wystawiony przez szkołę podstawową

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie dostaniesz od nas 🙂 )
 • opinia i/lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kartę zdrowia ucznia

TERMINY DOSTARCZANIA POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW ZNAJDZIEJSZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1

opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 149 do 349

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.