Rekrutacja

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu.

Podanie o przyjęcie do naszego technikum, regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej (załączniki).

Już teraz możesz zgłosić się w sekretariacie szkoły/online, a później uzupełnić pozostałe dokumenty (możesz dostarczyć w formie elektronicznej – skany – na maila szkoły – technikum-wroclaw@teb-edukacja.pl).
Jeśli nie jesteś uczniem szkoły podstawowej w Polsce sprawdź poniżej warunki rekrutacji kandydatów spoza Polski (załącznik nr 3). ↓

ZGŁOŚ SIĘ ONLINE
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

UWAGA! Zgłoszenie internetowe nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły. Aby zostać uczniem Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu, należy spełnić warunki regulaminu rekrutacji.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Jak wypełnić podanie?

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 2 – Kryteria i progi punktowe

Załącznik nr 3 – Kandydaci spoza Polski

warunki rekrutacji

 • Zgłaszać się mogą absolwenci szkoły podstawowej poniżej 18 roku życia.
 • Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych!
 • Brak egzaminów wstępnych!
 • O przyjęciu decydują kryteria punktowe (załącznik nr 2).
 • Aby się do nas zgłosić złóż podanie w sekretariacie (do pobrania wyżej).
 • Warunki rekrutacji kandydatów spoza Polski znajdują się w załączniku nr 3.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.

Wymagane dokumenty

JUŻ TERAZ MOŻESZ ZŁOŻYĆ :

 • podanie o przyjęcie do technikum (na druku szkoły)
 • kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub wykaz ocen z pierwszego semestru ósmej klasy wystawiony przez szkołę podstawową

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie dostaniesz od nas 🙂 )
 • opinia i/lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kartę zdrowia ucznia

TERMINY DOSTARCZANIA POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW ZNAJDZIEJSZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1

opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 249 do 399

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.