kontakt

Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu

ul. Fabryczna 14, budynek “H” Wyższej Szkoły Bankowej (WSB)

53-609 Wrocław

Tel: 71 756 27 44
E-mail: technikum-wroclaw@teb-edukacja.pl


Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek:    9:00-15:00
wtorek:                9:00-15:00
środa:                12:00-15:00
czwartek:           9:00-15:00
piątek:                 9:00-15:00

W czasie wakacji i ferii godziny mogą ulec zmianie.

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Barbara Bruździak-Spurtacz
Dyrektor Technikum

Mateusz Orzełek
Wicedyrektor Technikum

Marek Wiercioch
Pedagog szkolny

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 08:00 – 12:00,

Wtorek 12:00 – 17:00,

Środa 12:00 – 17:00,
Czwartek 08:00 – 12:00,

Adrianna Wyrębkiewicz
Psycholog szkolny

Godziny dyżurów:

Poniedziałek 11:30 – 15:30,

Środa 08:00 – 12:00,

Czwartek 11:30 – 15:30,

Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkanie.

Kontakt:

przez LIBRUSA

Łukasz Lebida
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Maciej Rosiak
z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika należy:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
  • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
  • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
  • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
  • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
  • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
  • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
  • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
    konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.