kontakt

TEB Wrocław

ul. Fabryczna 14

53-609 Wrocław

Tel: 71 756 27 44
E-mail: technikum-wroclaw@teb.pl

W sekretariacie szkoły prosimy zachować zasady bezpieczeństwa i higieny zgodnie z wytycznymi GIS. Mieć maseczkę zakrywając usta i nos, zdezynfekować ręce oraz być wyposażonym w długopis.

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek – piątek: 9:00-15:00

W czasie wakacji i ferii godziny mogą ulec zmianie.

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Barbara Bruździak-Spurtacz
Dyrektor Technikum

Mateusz Orzełek
Wicedyrektor Technikum

Marek Wiercioch
Pedagog szkolny

dyżury:

 • poniedziałek: 08:00 -12:00
 • wtorek: 12:00 – 16:00
 • środa: 12:00 – 16:00
 • czwartek: 08.00-12:00

Sebastian Siarczyński
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Natalia Barańska
z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Adrianna Jarek
Skarbnik

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.