Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Lubisz pomagać innym i dbać o ich dobro?
 • Uwielbiasz zwierzęta i często masz wrażenie, że dokładnie rozumieją to, co do nich mówisz?
 • Dobrze radzisz sobie w sytuacjach stresowych i umiesz podejmować szybko decyzje?
 • Nie wyobrażasz sobie pracy papierkowej przy biurku i marzą Ci się ciągle nowe wyzwania zawodowe?

Wykorzystaj swoją empatię i zawodowo pomagaj zwierzakom!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik weterynarii i rozwijaj z nami swoje lecznicze supermoce ?

Kim jest Technik weterynarii?

To superbohater, który codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Nie straszne mu asystowanie podczas operacji i czy podanie zastrzyku od fretki po nosorożca. Z łatwością ocenia stan zdrowia pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom. Dzięki swoim supermocom zakładanie opatrunków czy podawanie leków jest dla zwierząt niemalże przyjemnością – krążą nawet słuchy, że wieczorami umawia się z nimi na plotki w pobliskim Starbucksie!

 

Jeśli czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami, a do tego uwielbiasz pomagać i troszczyć się o dobro innych, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami i chcesz im pomagać? Nie straszna jest Ci wizja asystowania podczas operacji czy podania zastrzyku od fretki po nosorożca? W takim razie Technik weterynarii jest zawodem dla Ciebie! Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody zoologiczne.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik Weterynarii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
 • wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń
 • wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Ola, uczennica Technikum TEB Edukacja w Płocku

Atmosfera w szkole jest bardzo fajna, nauczyciele są naprawdę w porządku. Klasa jest bardzo zgrana. To co jest super, to że nie ma dzwonków. W klasie mamy świnkę morską, którą się zajmujemy.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz domowych
 • Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
 • Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów

Kacper, uczeń Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

W szkole mamy bardzo dużo zajęć praktycznych, wychodzimy do lecznic, hodowli czy stajni, dzięki czemu zajęcia są naprawdę atrakcyjne i nikt się nie nudzi. Już w pierwszej klasie uczyliśmy się np. technik zszywania na skórkach od banana. Od zawsze chciałem pracować ze zwierzętami i ten kierunek oraz wybór szkoły to był strzał w 10.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt gospodarskich, podmioty świadczące usługi z zakresu inseminacji bydła i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hotele dla zwierząt oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, w tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, schroniska dla zwierząt oraz organa kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • ROL.11.Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Weterynarii będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych
 • Stacjach hodowli i unasieniania zwierząt
 • Zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta
 • Zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. weterynaria, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, kynologia, hodowla i ochrona zwierząt i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 100 zł miesięcznie

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – ROL.11.Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  – ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

do pobrania

karta kierunku

Warsztaty, kursy

W trakcie nauki na kierunku Technik weterynarii uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 • EKG zwierząt
 • Podstawy ratownictwa weterynaryjnego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawowy kurs groomerski (strzyżenie psów)

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Przenikanie wzrokiem

moc: Superdociekliwość

Władza nad żywiołami

moc: Superorganizacja

Telepatia

moc: Superdbałość

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik weterynarii

Technik weterynarii