Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Masz w sobie żyłkę handlowca?
 • Potrafiłbyś sprzedać z zyskiem nawet sopel lodu?
 • Uwielbiasz negocjacje i nie straszne Ci długie przekonywanie innych do swoich racji?
 • Wierzysz, że najlepsze pomysły i rozwiązania muszą opierać się na dokładnej analizie?
 • Jesteś komunikatywny, a praca z ludźmi sprawia Ci przyjemność?

Praca w marketingu jest na wyciągnięcie ręki!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik handlowiec i rozwijaj z nami swoje negocjacyjne supermoce ?

Kim jest Technik handlowiec?

To superbohater, który organizuje i zarządza działaniami handlowymi w firmie. Doskonale interpretuje analizy i proponuje najkorzystniejsze rozwiązania.

Jest mistrzem w dziedzinie komunikacji – dzięki swoim supermocom zawsze znajduje odpowiednie argumenty, by przekonać innych do swoich racji i pomysłów. Wnikliwie obserwuje swoje otoczenie, dzięki czemu doskonale zna potrzeby innych ludzi i wie, jak skutecznie reklamować oferowane przez siebie produkty.

Jeżeli lubisz pracę z ludźmi i z umiłowaniem oddajesz się wielogodzinnym dyskusjom na każdy temat, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  A.18. Prowadzenie sprzedaży
  A.22. Prowadzenie działalności handlowej
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
Pokaż więcej

Wstępniak

Pasjonujesz się zakupami i jesteś urodzonym negocjatorem?

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik Handlowiec ze specjalizacją sprzedaż i marketing zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • Planowania poziomu, struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym sklepy internetowe)
 • Wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przygotowywania oraz zawierania umów handlowych
 • Określania i proponowania najbardziej efektywnych form sprzedaży dostosowanych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta – prowadzenia negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
 • Prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
 • Stosowania różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej: przygotowywania właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwiania reklamacji klientów
 • Organizowania i prowadzenia działalności handlowej, rejestrowania i uruchamiania działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego)

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Język obcy w działalności handlowej
 • Sprzedaż towarów
 • Symulacyjna firma handlowa

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w III klasie przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. działy sprzedaży i marketingu, call center, sklepy, supermarkety, magazyny, hurtownie.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
A.18 – pod koniec II semestru klasy III
A.22 – pod koniec I semestru klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Handlowiec będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Małych i dużych firmach handlowych.
 • Sklepach i hipermarketach, hurtowniach, magazynach.
 • Firmach produkcyjnych i usługowych.
 • Jako przedstawiciel handlowy firmy.
 • Prowadzić własną firmę handlową.

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. zarządzanie sprzedażą, marketing, finanse i rachunkowość, handel międzynarodowy i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika handlowca.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Łowca cyfr

moc: Superlogika

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft

Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik handlowiec - specjalizacja: sprzedaż i marketing

Technik handlowiec - specjalizacja: sprzedaż i marketing

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka Microsoft

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional