Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 

 • Uwielbiasz kontakt z ludźmi?
 • Organizacja różnego rodzaju wydarzeń i spotkań sprawia Ci przyjemność?
 • Znajomi ciągle powtarzają, że dogadałbyś się nawet z niemową?
 • Nie rozstajesz się z kalendarzem, a o planach na najbliższy weekend informujesz znajomych już w poniedziałek?

Praca dla superogarniaczy jest na wyciągnięcie ręki!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik spedytor i rozwijaj z nami swoje transportowe supermoce ?

Kim jest Technik SPEDYTOR?

To superbohater, który zajmuje się organizacją transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Dokładność, precyzja i uważność to jego znaki szczególne. W dziedzinie transportu towarów prześcignął nawet Świętego Mikołaja! Nie straszne mu długotrwałe negocjacje – dzięki swoim supermocom zawsze potrafi wywalczyć najlepsze warunki współpracy.

Jeśli od zawsze marzysz o teleportacji, a do tego dobra organizacja to Twoje drugie imię, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
Pokaż więcej

WSTĘPNIAK

Czujesz się sprawnym organizatorem w czasie i przestrzeni? Świetnie radzisz sobie w kontaktach z ludźmi? Zostań spedytorem! To osoba, która jest koordynatorem i organizatorem procesu transportu lądowego, powietrznego i morskiego. Będziesz specjalistą zarządzającym elektronicznymi sposobami przesyłania towarów. Od Ciebie zależeć będą rozkłady, harmonogramy oraz informacje niezbędne tak aby produkt dotarł na miejsce
bez opóźnień.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • Przygotowywania ładunków do transportu;
 • Przygotowywania i monitorowania technicznych środków realizacji procesów transportowych;
 • Prowadzenia dokumentacji spedycyjno-transportowej;
 • Prowadzenia korespondencji i negocjacji z klientami i kontrahentami;
 • Kalkulowania cen usług spedycyjno-transportowych.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Transport i spedycja
 • Środki transportu
 • Opakowania i jednostki transportowe
 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • Marketing i negocjacje
 • Podstawy logistyki i magazynowania
 • Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną
 • Ekonomika transportu
 • Techniki biurowe i informatyczne
 • Statystyka

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w III klasie przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. firmach transportowych, kurierskich, magazynach spedycyjnych, centrach logistycznych.

Egzaminy:

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji: AU. 31. odbywa się pod koniec pierwszego semestru IV klasy. Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika spedytora.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– AU. 31. odbywa się pod koniec pierwszego semestru IV klasy.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik spedytor będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Firmach spedycyjnych
 • Firmach transportowych
 • Firmach handlowych
 • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • Przedsiębiorstwach transportu kolejowego

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika spedytora.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Łowca cyfr

moc: Superlogika

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional