Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Wiesz jak sprawić, by niezależnie od okoliczności ludzie czuli się jak u siebie w domu?
 • Charakteryzuje Cię otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów?
 • Lubisz dbać o innych, a ich dobre samopoczucie i zadowolenie jest dla Ciebie bardzo ważne?

Tworzenie „domu poza domem” może być Twoim powołaniem!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik hotelarstwa i rozwijaj z nami swoje „gościnne” supermoce ?

Kim jest Technik hotelarstwa?

To superbohater, który zajmuje się dbaniem o wygodę, komfort i satysfakcję osób podróżujących.

Uwielbia kontakt z ludźmi, dzięki czemu praca jest dla niego przyjemnością – tu każdy dzień to poznawanie nowych ludzi i zmaganie się z kolejnymi ciekawymi wyzwaniami. Nie tylko w Polsce, bo dzięki temu, że zna języki, może pracować na całym świecie! Dzięki swoim supermocom potrafi szybko i trafnie rozpoznać potrzeby i oczekiwania swoich gości, oraz sprawić by ich pobyt poza domem był prawdziwą przyjemnością i wspaniałym wspomnieniem na lata.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, jesteś otwarty i komunikatywny, a o Twojej gościnności krążą już legendy, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Wstępniak

Twoi goście zawsze czują się jak u siebie? Hołdujesz zasadzie „tam dom gdzie serce twoje”? Chcesz poznawać nowych ludzi i dbać o ich dobre samopoczucie?

Zostań technikiem hotelarstwa. Nasi absolwenci są mistrzami profesjonalnej gościnności. Szkolimy ich nie tylko z praktycznej nauki zawodu. Nacisk kładziemy także na naukę języków obcych stanowiących przepustkę do podjęcia pracy w wymarzonym miejscu.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik Hotelarstwa zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Rezerwowania usług hotelarskich.
 • Wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji.
 • Przygotowywania pokoi do przyjęcia gości.
 • Przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • Przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie;
 • Udzielania informacji turystycznej.
 • Prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich.
 • Posługiwania się biegle językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Działalność recepcji
 • Usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Język obcy w hotelarstwie
 • Techniki pracy w hotelarstwie
 • Obsługa konsumenta
 • Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Wypowiedzi uczniów, nauczycieli, partnerów

Przemek, uczeń Technikum TEB Edukacja w Szczecinie

W trakcie nauki miałem język angielski i język niemiecki oraz język angielski branżowy. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem przygotowany do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 320 godz.) odbywają się w II i III klasie (4+4 tygodnie) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. hotele, hostele, biura podróży, lotniska, schroniska itd.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika hotelarstwa.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

T.11. – odbywa się pod koniec II semestru II klasy

T.12. – pod koniec I semestru IV klasy

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich  kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Hotelarstwa będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Obiektach hotelarskich,
 • Hotelach, hostelach, pensjonatach, schroniskach,
 • Ruchomej bazie noclegowej: promowej, kolejowej, lotniczej, etc.,
 • Obiektach wypoczynkowych,
 • Domach akademickich,
 • Domach pracy twórczej,
 • Uzdrowiskach,
 • Branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.</li

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing i reklama, animacja czasu wolnego i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika hotelarstwa.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superogranizacja

Telepatia

moc: Superdbałość

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik spedytor

Technik spedytor

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional