Kontakt

TEB Rzeszów

ul. Kilińskiego 6 (II piętro)

35-001 Rzeszów

Tel: 17 784 20 10
E-mail: technikum-rzeszow@teb.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

W okresie wakacyjnym sekretariat technikum czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 13:00.

W dniach od 16.07.2018 r. do 17.08.2018 r. tymczasowo przeniesiony do sekretariatu szkół policealnych TEB Edukacja przy ul. Żeromskiego 10.

sobota-niedziela: nieczynne

Bożena Tłuczek
Dyrektor Technikum 

Mapa dojazdowa

Rzecznik Praw Ucznia

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
  • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
  • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
  • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
  • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
  • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
  • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
  • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
    konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.