Kontakt

TEB Rzeszów

Technikum TEB Edukacja w  Rzeszowie
ul. J. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów

Tel: 17 784 20 10  wew.2
E-mail: technikum-rzeszow@teb-edukacja.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek  – piątek 8:00-16:00

sobota-niedziela: nieczynne

W terminie  06.04.2023 r. – 11.04.2023 r. sekretariat szkoły będzie nieczynny ze względu na przerwę świąteczną.

Ważne kontakty

Bożena Tłuczek
Dyrektor Technikum – organizacja procesu dydaktycznego, sprawy uczniów

 

dyżury:

 • poniedziałek: 9.00-15.00

Mapa dojazdowa

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.