Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Masz ścisły umysł, a liczenie to dla Ciebie forma relaksu?
 • Jesteś osobą przedsiębiorczą i otwartą?
 • Bez problemu dotrzymujesz wszystkich terminów oraz trzymasz się ustalonych zasad i reguł?
 • Interesujesz się biznesem, a w snach zamieniasz się w wilka z Wall Street?

Twoje marzenia o zarządzaniu przedsiębiorstwem mogą się niebawem spełnić!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft i rozwijaj z nami swoje finansowe supermoce ?

Kim jest Technik ekonomista?

To superbohater, który zajmuje się zarządzaniem wszystkimi formalnymi, finansowymi i organizacyjnymi sprawami przedsiębiorstwa. Samodzielne prowadzenie firmy to dla niego żaden problem!

Księgowość, planowanie skomplikowanych operacji gospodarczych, analizowanie danych i tworzenie planów rozwoju firmy to tylko niektóre z jego supermocy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorczy i komunikatywny, a do tego z Twoich rąk nie zginęła jeszcze żadna świnka skarbonka, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  A.36. Prowadzenie rachunkowości
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

WSTĘPNIAK

Specjaliści tego kierunku znajdą zatrudnienie niemal w każdym przedsiębiorstwie, a wiedza zdobyta w szkole przyda się również w życiu prywatnym. Prowadząc własną firmę nie będziesz musiał zatrudniać nikogo do prowadzenia księgowości, ponieważ sam doskonale sobie poradzisz!

Komu polecamy ten zawód? Z pewnością osobom przedsiębiorczym i komunikatywnym oraz tym, którzy interesują się sferą społeczną, ekonomiczną czy biznesową.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik ekonomista zdobędziesz wiedzę i nauczysz się m.in.:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych
 • obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Certyfikaty Microsoft

W trakcie nauki każdy z uczniów zdobędzie następujące certyfikaty:

 • Microsoft Office 365 Personal w pigułce
 • Produktywność z OneNote
 • Microsoft Excel – podstawy
 • Office 365 Tips & Tricks – Word
 • Office 365 Tips & Tricks – Excel
 • Office 365 Tips & Tricks – OneDrive I Outlook
 • Office 365 Tips & Tricks – PowerPoint i Sway

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
 • Statystyka i analiza ekonomiczna
 • Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Działalność przedsiębiorstwa
 • Kadry i płace
 • Biuro rachunkowe

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 240 godz.) odbywają się w III i IV klasie odpowiednio 4 i 2 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. biura rachunkowe i księgowe, urzędy miast, banki, firmy ubezpieczeniowe.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

A.35 – pod koniec II semestru klasy II

A.36 – pod koniec I semestru klasy IV.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Ekonomista będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Instytucjach bankowych
 • Biurach rachunkowych
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Instytucjach finansowych
 • Działach ekonomicznych/finansowych/księgowych firm i instytucji

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. ekonomia i finanse, statystyka, bankowość, rachunkowość, zarządzanie, przedsiębiorczość, marketing  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika ekonomisty.

 • Ramowy plan nauczania,
 • Karta kierunku
 • Wzór podania.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Łowca cyfr

moc: Superlogika

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft

Technik ekonomista z certyfikatami Microsoft

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik weterynarii

Technik weterynarii