kontakt

TEB Radom

ul. Słowackiego 84

26-600 Radom

Tel: 48 362 13 49, 48 670 05 50

E-mail: radom@teb-edukacja.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

Poniedziałek:  12:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 18:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: 8:00 – 14:00

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Marzena Chmielewska
Dyrektor Technikum

 •  radom@teb-edukacja.pl

dyżury:

 • od wtorku do piątku: 9.00-15.00

Katarzyna Paździur
Psycholog

 • Dyżury:
  poniedziałek: 8:00 – 15:00
  piątek: 8:00 – 12:00

Małgorzata Krejmer
Pedagog

 • Dyżury:
  poniedziałek: 8:00 – 12:00
  wtorek: 13:00 – 17:00
  środa: 8:00 – 12:00
  czwartek: 13:00 – 17:00
  piątek: 13:00 – 17:00

Ada Nowakowska
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

dyżury:

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.