Rekrutacja

wyniki rekrutacji 2022/23

Publikacja list kandydatów

 • zakwalifikowanych – 19.07
 • przyjętych  – 02.08

lista zakwalifikowanych – opublikowana

lista przyjętych – opublikowana (2.08)

szczegółowy harmonogram rekrutacji

Rekrutacja 2022/23

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Technikum.

Podanie o przyjęcie do naszego technikum i szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej (przeczytaj także warunki rekrutacji).
Już teraz możesz zapisać się w sekretariacie szkoły/online, a później uzupełnić pozostałe dokumenty. Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, dokumenty możesz dostarczyć w formie elektronicznej na maila oddziału – poznan@teb-edukacja.pl

ZAPISZ SIĘ ONLINE
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

warunki rekrutacji

 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.
 • Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z  pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

Czesne

od 149 do 299

miesięcznie

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.