Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Nie wyobrażasz sobie nic gorszego niż zapomnieć słuchawek rano z domu?
 • Nie potrafisz siedzieć bezczynnie i uwielbiasz, gdy wokół mnóstwo się dzieje?
 • Na koncertach czujesz się jak ryba w wodzie?
 • Lubisz twórczą, kreatywną pracę i nigdy nie brakuje Ci nowych pomysłów?

Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu i zajmij się muzyką zawodowo!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik realizacji nagłośnień i rozwijaj z nami swoje muzyczne supermoce!

KIM jest Technik realizacji nagłośnień?

To superbohater, który zajmuje się produkcją muzyki: miksuje, nagrywa, obrabia, rekonstruuje lub montuje. W mgnieniu oka potrafi dokładnie ocenić poziom akustyki w pomieszczeniu, a do tego wie jak rozmieścić w nim mikrofony i wzmacniacze, aby brzmiały jak najlepiej i nic nie zawyło niczym syrena strażacka. Dzięki swoim supermocom potrafi nagłośnić największe imprezy muzyczne i sportowe – każdy event z jego udziałem to gwarancja najlepszych doznań dźwiękowych!

 

Jeśli Twoje serce bije zawsze w rytm słuchanej muzyki, a do tego marzysz o kreatywnej i pełnej nowych wyzwań pracy, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Kochasz muzykę, koncerty? Masz dobry słuch i zawsze zastanawiałeś się, jak wygląda proces nagłośnienia imprezy – od małych spektakli teatralnych po ogromne koncerty na kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Technik realizacji nagłośnień jest zawodem niezwykle ciekawym. To nie tylko wielogodzinna praca w studio, ale także koncerty czy spektakle plenerowe. To ciągłe pogłębianie swojej wiedzy o nowe technologie.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik realizacji nagłośnień zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i obsługi systemów scenicznych
 • konfigurowania i obsługi systemów nagłośnieniowych
 • organizowania planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku
 • obsługi systemów mikrofonowych
 • wykonywania pomiarów akustyki pomieszczeń
 • zestawiania urządzeń do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń
 • realizacji nagłośnień imprez plenerowych, estradowych i teatralnych
 • współpracy z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Zasady obsługi sceny
 • Przygotowanie urządzeń oraz oprogramowania do obsługi sceny
 • Konfiguracja sceny
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia
 • Integracja systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi
 • Instalacja i korekta systemów nagłośnieniowych
 • Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
 • Język angielski zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, czyli np.  teatry, opery, domy kultury i firmy nagłośnieniowe lub oświetleniowe, oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– ST.02. – pod koniec drugiego półrocza klasy III
– ST.03. – pod koniec pierwszego półrocza klasy IV.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik realizacji nagłośnień będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Studiach nagrań dźwiękowych (np. w telewizji, teatrze)
 • Wytwórniach filmowych, rozgłośniach radiowych
 • Firmach nagłośnieniowych,
 • Ośrodkach kultury
 • Agencjach artystycznych i reklamowych
 • Agencjach realizujących imprezy plenerowe i koncerty

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. reżyseria dźwięku, akustyka, reklama i marketing i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika realizacji nagłośnień.

Opłaty

Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki.

Wpisowe wynosi 0 zł.

Czesne w Twoim mieście możesz sprawdzić wybierając z listy swoje miasto -> zakładkę Rekrutacja i pobierając podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony w pliku pdf.

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – ST.02. – Realizacja nagrań
  – ST.03. – Realizacja nagłośnień
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Przewidywanie przyszłości

moc: Superinnowacyjność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik realizacji nagłośnień

Technik realizacji nagłośnień

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional