Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji

Rekrutacja 2023/24

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Technikum.

Podanie o przyjęcie do naszego technikum i szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się poniżej (przeczytaj także warunki rekrutacji).
Już teraz możesz zapisać się w sekretariacie szkoły/online, a później uzupełnić pozostałe dokumenty (np. możesz dostarczyć w formie elektronicznej na maila oddziału – plock@teb-edukacja.pl).

ZAPISZ SIĘ ONLINE
https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i opowie o dalszych krokach rekrutacji.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji (wkrótce)

Regulamin rekrutacji (wkrótce)

warunki rekrutacji

 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć powinnaś / powinieneś:
  – wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie do technikum (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej
  – dostarczyć wydruk z systemu Krakfin (dostępny na platformie edukacyjnej)
  – po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z  pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

Czesne

od 119 do 149

miesięcznie

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.