Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Lubisz pomagać innym i dbać o ich dobro?
 • Uwielbiasz zwierzęta i często masz wrażenie, że dokładnie rozumieją to, co do nich mówisz?
 • Dobrze radzisz sobie w sytuacjach stresowych i umiesz podejmować szybko decyzje?
 • Nie wyobrażasz sobie pracy papierkowej przy biurku i marzą Ci się ciągle nowe wyzwania zawodowe?

Wykorzystaj swoją empatię i zawodowo pomagaj zwierzakom!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik weterynarii i rozwijaj z nami swoje lecznicze supermoce ?

Kim jest Technik weterynarii?

To superbohater, który codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Nie straszne mu asystowanie podczas operacji i czy podanie zastrzyku od fretki po nosorożca. Z łatwością ocenia stan zdrowia pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom. Dzięki swoim supermocom zakładanie opatrunków czy podawanie leków jest dla zwierząt niemalże przyjemnością – krążą nawet słuchy, że wieczorami umawia się z nimi na plotki w pobliskim Starbucksie!

 

Jeśli czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami, a do tego uwielbiasz pomagać i troszczyć się o dobro innych, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 lub 10 semestrów4/5 lat

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

WSTĘPNIAK

Kierunek stworzony dla osób wrażliwych, cierpliwych, opanowanych,
mających zamiłowanie do zwierząt. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii m.in. w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarnoweterynaryjne.
Kochasz zwierzęta i niesienie im pomocy sprawia Ci radość?
Zostań technikiem weterynarii!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik Weterynarii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, rozród i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna, profilaktyki i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego
Pokaż więcej

Przedmioty zwodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 •  Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, rozród i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna, profilaktyki i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego
Pokaż więcej

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w drugim półroczu klasy III przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. przychodnie weterynaryjne, stadniny, hodowle zwierząt, ogrody zoologiczne.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
R.10-pod koniec drugiego semestru klasy III
R.11-w trakcie pierwszego semestru IV klasy

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Weterynarii będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych
 • Stacjach hodowli i unasieniania zwierząt
 • Zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta
 • Zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. weterynaria, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, kynologia, hodowla i ochrona zwierząt i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.

 • Ramowy plan nauczania
 • Karta kierunku
 • Wzór podania

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Przenikanie wzrokiem

moc: Superdociekliwość

Władza nad żywiołami

moc: Superorganizacja

Telepatia

moc: Superdbałość

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii