Technik weterynarii

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Lubisz pomagać innym i dbać o ich dobro?
 • Uwielbiasz zwierzęta i często masz wrażenie, że dokładnie rozumieją to, co do nich mówisz?
 • Dobrze radzisz sobie w sytuacjach stresowych i umiesz podejmować szybko decyzje?
 • Nie wyobrażasz sobie pracy papierkowej przy biurku i marzą Ci się ciągle nowe wyzwania zawodowe?

Rozpocznij naukę na kierunku Technik weterynarii i zawodowo pomagaj zwierzakom!

Kim jest Technik weterynarii?

To osoba, która codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Nie straszne mu asystowanie podczas operacji i czy podanie zastrzyku od fretki po nosorożca. Z łatwością ocenia stan zdrowia pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom. Dzięki swoim supermocom zakładanie opatrunków czy podawanie leków jest dla zwierząt niemalże przyjemnością – krążą nawet słuchy, że wieczorami umawia się z nimi na plotki w pobliskim Starbucksie!

Jeśli czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami, a do tego uwielbiasz pomagać i troszczyć się o dobro innych, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Na zdjęciach: z lewej – Maja (TEB Bełchatów), u góry – Julia (TEB Lublin)

Czujesz, że masz szczególny kontakt ze zwierzętami i chcesz im pomagać? Nie straszna jest Ci wizja asystowania podczas operacji czy podania zastrzyku od fretki po nosorożca? W takim razie Technik weterynarii jest zawodem dla Ciebie! Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody zoologiczne.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik Weterynarii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
 • wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń
 • wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Ola, uczennica Technikum TEB Edukacja w Płocku

Atmosfera w szkole jest bardzo fajna, nauczyciele są naprawdę w porządku. Klasa jest bardzo zgrana. To co jest super, to że nie ma dzwonków. W klasie mamy świnkę morską, którą się zajmujemy.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów zwierząt
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego

Kacper, uczeń Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

W szkole mamy bardzo dużo zajęć praktycznych, wychodzimy do lecznic, hodowli czy stajni, dzięki czemu zajęcia są naprawdę atrakcyjne i nikt się nie nudzi. Już w pierwszej klasie uczyliśmy się np. technik zszywania na skórkach od banana. Od zawsze chciałem pracować ze zwierzętami i ten kierunek oraz wybór szkoły to był strzał w 10.

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: gospodarstwa rolne prowadzące chów zwierząt gospodarskich, podmioty świadczące usługi z zakresu inseminacji bydła i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hotele dla zwierząt oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, w tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, schroniska dla zwierząt oraz organa kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • ROL.11. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
 • ROL.12. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Weterynarii będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych
 • Stacjach hodowli i unasieniania zwierząt
 • Zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta
 • Zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. weterynaria, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, kynologia, hodowla i ochrona zwierząt i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 99 zł miesięcznie

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – ROL.11.Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  – ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

do pobrania

ulotka dot. kierunku Technik weterynarii

Fot. Klaudia Palenga (TEB Rybnik)

Fot. Marcelina Skrzypek (TEB Tychy)

Warsztaty, kursy

W trakcie nauki na kierunku Technik weterynarii uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 • EKG zwierząt
 • Podstawy ratownictwa weterynaryjnego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawowy kurs groomerski (strzyżenie psów)

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decydują: zasady naboru w systemie elektronicznym  lub – jeśli nie danej szkoły TEB nie ma w naborze elektroncznym – kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji dla danego miasta.

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik weterynarii

Technik weterynarii