Technik programista

klasa patronacka Cisco Networking Academy

POZNAJ KIERUNEK

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Uwielbiasz świat technologii i marzy Ci się, żeby go współtworzyć?
 • Obiektem Twojego pożądania jest programowanie obiektowe?
 • Chcesz mieć dobrze płatny zawód i bez problemu znaleźć pracę na całym świecie?
 • Kiedy wołają Cię znajomi, odpowiadasz „Już IDE!”? A Twój pies wabi się JSON?

Fascynują Cię aplikacje i chcesz nauczyć się je programować? Rozpocznij naukę na kierunku Technik programista!

Na zdjęciu: po prawe – Dawid (TEB Opole), w dole – Kamil (TEB Leszno)

CZYM ZAJMUJE SIĘ  Technik PROGRAMISTA?

To magik, który rozwiązuje problemy przy pomocy kodu. Wszyscy go potrzebują: pisze aplikacje dla e-commerce, projektuje aplikacje webowe z cudownie funkcjonalnym front endem i superwydajnym back endem, umie wyczarować grę na komórkę i program na PC, a w międzyczasie z wdziękiem i wirtuozerią administruje danymi w bazach, które sam wcześniej stworzył. Wszystko to robi, wspierając projekty na całym świecie, bo doskonale dogaduje się w języku angielskim.

Technik programista to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii, komputerów, aplikacji internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego jako technik programista będziesz mieć możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach.

Nauka w TEB Technikum to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i zaprogramuj się na sukces!

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu.

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik programista zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Sieci są fundamentem komunikacji przedsiębiorstw, szkół, administracji publicznej i osób prywatnych, a fundamentem Internetu i innych sieci opartych na protokole internetowym (IP) są rozwiązania firmy Cisco.

Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do budowy rozwiązań internetowych, które umożliwiają zarówno użytkownikom indywidualnym, firmom, jak i całym państwom podniesienie efektywności, zwiększenie poziomu zadowolenia klientów oraz poprawę konkurencyjności. Nazwa Cisco stała się synonimem Internetu oraz wzrostu produktywności możliwego dzięki rozwiązaniom wykorzystującym Internet.

Co zyskujesz?

 • obowiązkowe kursy Programming Essentials in Python (50h) i Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa (15h)
 • nauka z instruktorem Cisco Networking Academy
 • dostęp bazy kursów online zakończonych certyfikatami
 • dla najlepszych bezpłatna możliwość zdania międzynarodowego egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

(280 godz., ich termin może ulec zmianie):

w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu

i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika programisty.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– INF.03.odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy II
– INF.04.odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik programista będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych, projektowaniem UI, modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji webowych i programów desktopowych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 189 zł miesięcznie

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  – INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ulotka dot. kierunku Technik programista

3 proste kroki

Zapisz się!

2. Złożenie dokumentów 
Podanie o przyjęcie do TEB Technikum wraz z innymi wymaganymi dokumentami (patrz zakładka rekrutacja w swoim mieście).

3. Decyzja o przyjęciu
U nas nie ma egzaminów wstępnych.
Decydują: zasady naboru w systemie elektronicznym  lub – jeśli nie danej szkoły TEB nie ma w naborze elektroncznym – kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji dla danego miasta.

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik programista ze spec. Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel®

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii