kontakt

TEB Lublin

ul. Kapucyńska 1-3
(budynek Pedetu)
tel. 81 460 39 60
lublin@teb-edukacja.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

Sekretariat Technikum (II piętro):

poniedziałek-piątek: 8:30 – 15:30

Biuro rekrutacji (I piętro, tutaj przyjmujemy dokumenty):

poniedziałek-sobota: 8:00-16:00

od 1 grudnia
poniedziałek-środa,  sobota: 8-16
czwartek-piątek-piątek: 8-18
sobota: 8-16

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Anna Kopcińska
Dyrektor Technikum

 • +48 515 349 509
 •  anna.kopcinska@teb-edukacja.pl

dyżury:

 • poniedziałek – piątek : 9:30-16:00

Anna Jasielska
Z-ca Dyrektora Technikum

Piotr Sekulski
Pedagog szkolny

 •  piotr.sekulski@teb.edu.pl

dyżury:

 • poniedziałek: 8-15
 • wtorek: 7:30 – 12
 • środa: 9-15
 • czwartek: 9-13
 • piątek: 11:30-13

Ilona Cierkowska
Psycholog

 • ilona.cierkowska@teb.edu.pl

dyżury:

 • wtorek 10:30-13 oraz 14-16
  środa 8:30 – 11
  czwartek 8:30 – 9:30
  piatek 13:15 – 16:15

Iwona Radziemska
Pedagog specjalny

 • iwona.radziemska@teb.edu.pl

dyżury:

 • poniedziałek: 12-16
 • wtorek: 14-17
 • środa:  11-16

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.