kontakt

TEB Lublin

ul. Kapucyńska 1-3
(budynek Pedetu)
tel. 81 460 39 60
lublin@teb-edukacja.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

Sekretariat Technikum (II piętro):

poniedziałek-piątek: 8:30 – 15:30

Biuro rekrutacji (I piętro, tutaj przyjmujemy dokumenty):

poniedziałek-sobota: 8:00-16:00

od 1 grudnia
poniedziałek-środa,  sobota: 8-16
czwartek-piątek-piątek: 8-18
sobota: 8-16

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Piotr Sekulski
Dyrektor Technikum

 • piotr.sekulski@teb-edukacja.pl
 • tel. 504 079 267
 • poniedziałek-piątek:
  8:00-16:00

Anna Jasielska
Z-ca Dyrektora Technikum

poniedziałek-piątek
godz.: 9:00-17:00

Agata Kubasiewicz
Psycholog

dyżury:

 • poniedziałek 9:40 – 10:30 i 14:10 – 15:20
 • wtorek 8.00 – 16.00
 • środa 14.10 – 16.10

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.