kontakt

TEB Leszno

TEB LESZNO

Ul. 17 Stycznia 90

64-100 Leszno

Godziny otwarcia Sekretariatu Szkół:
Poniedziałek – czwartek: 07:30-15:30
piątek: 10:00-18:00
sobota: 8:00 – 13:00

 •  65 619 80 13

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

Poniedziałek – czwartek: 08:00-16:00
piątek: 10:00-18:00
sobota: 8:00 – 13:00

 •  65 619 80 10

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Wiesław Kosmowski
Dyrektor Technikum

Dominika Trzybulska
Z-ca Dyrektora Technikum

Ilona Twardowska
Pedagog szkolny

dyżury:
poniedziałek: 12:00-17:00
środa: 7:30 – 10:30
czwartek: 11:00-17:00
piątek: 12:00 – 14:00

Patrycja Łączkowska-Adamiak
Psycholog szkolny

dyżury:
poniedziałek: 13:00-15:00
wtorek: 10:30-15.00
czwartek: 8:00 -13:30

Małgorzata Antonicka
Pedagog specjalny

dyżury:
poniedziałek: 8:00-10:00
wtorek: 7:30-10.00
środa: 12:00 – 16:00
piątek: 8:00 -11:30

Alina Talaga
Terapeuta

dyżury:
poniedziałek: 9:40 – 10:25
wtorek: 8:00 – 9:35 oraz 10.35 – 11:20
środa: 7:15 – 10:25 oraz 11:35 – 12:20

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Krystian Maćkowiak 4f

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Artur Wojtyczka 2a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Dominika Sekuła

Arkadiusz Maj

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.