Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji

UWAGA! NIE MA NAS w NABORZE ELEKTRONICZNYM!

Aby się do nas zapisać przynieś uzupełnione podanie o przyjęcie do szkoły, które znajdziesz w dole strony 🙂

 

Harmonogram rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów przy przyjęciu do klasy pierwszej Technikum TEB Edukacja w roku szkolnym 2018/19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 rozpoczęta!

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem TEB Technikum.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i podanie o przyjęcie do naszego technikum znajdują się w dole strony. Pamiętaj, że już teraz możesz zarezerwować miejsce online lub zapisać się w sekretariacie szkoły, a później uzupełnić dokumenty.

warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 roku życia
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalneg
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

koszty i opłaty

Czesne

50-100 zł

Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane, a podpisana umowa gwarantuje, że opłaty nie ulegną zmianie przez cały okres nauki. Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne dla każdego kierunku możesz sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji