Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA

 • Fascynują Cię aplikacje i chcesz nauczyć się je programować
 • Uwielbiasz świat technologii i marzy Ci się, żeby go współtworzyć?
 • Obiektem Twojego pożądania jest programowanie obiektowe?
 • Chcesz mieć dobrze płatny zawód i bez problemu znaleźć pracę na całym świecie?
 • Kiedy wołają Cię znajomi, odpowiadasz „Już IDE!”? A Twój pies wabi się JSON?

Rozpocznij naukę na kierunku technik programista i rozwijaj z nami swoje programistyczne supermoce!

CZYM ZAJMUJE SIĘ  Technik PROGRAMISTA?

To superbohater, który rozwiązuje problemy przy pomocy kodu. Wszyscy go potrzebują: pisze aplikacje dla e-commerce, projektuje aplikacje webowe z cudownie funkcjonalnym front endem i superwydajnym back endem, umie wyczarować grę na komórkę i program na PC, a w międzyczasie z wdziękiem i wirtuozerią administruje danymi w bazach, które sam wcześniej stworzył. Wszystko to robi, wspierając projekty na całym świecie, bo doskonale dogaduje się w języku angielskim.

Technik programista to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii, komputerów, aplikacji internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego jako technik programista będziesz mieć możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach.

Nauka w TEB Technikum to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i zaprogramuj się na sukces!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik programista zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • programowania obiektowego
 • projektowania aplikacji
 • tworzenia aplikacji mobilnych, webowych i desktopowych
 • projektowania i tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi
 • testowania aplikacji i tworzenia dokumentacji

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy informatyki
 • Podstawy inżynierii oprogramowania
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie zaawansowane aplikacji webowych
 • Systemy baz danych
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia podstaw inżynierii oprogramowania
 • Pracowania programowania aplikacji desktopowych
 • Pracowania programowania aplikacji mobilnych
 • Pracownia programowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • Pracownia systemów baz danych
 • Pracownia programowania aplikacji internetowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Elementy prawa

Co zyskujesz?

– obowiązkowe kursy Programming Essentials in Python (50h) i Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa (15h)
– nauka z instruktorem Cisco Networking Academy
– dostęp bazy kursów online zakończonych certyfikatami
– dla najlepszych bezpłatna możliwość zdania międzynarodowego egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, czyli np.  teatry, opery, domy kultury i firmy nagłośnieniowe lub oświetleniowe, oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika programisty.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

– pierwsza kwalifikacja (K1-INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) odbywa się pod koniec klasy III.
– druga kwalifikacja (K2-INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji) odbywa się pod koniec klasy IV.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik programista będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych, projektowaniem UI, modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji webowych i programów desktopowych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 230 zł miesięcznie

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  – INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Warsztaty, kursy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Przenikanie wzrokiem

moc: Superdociekliwość

Przewidywanie przyszłości

moc: Superinnowacyjność

Łowca cyfr

moc: Superlogika

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii