Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji 2020/21

Rekrutacja 2020/21

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Technikum / Publicznego Technikum „Computer College”.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i podanie o przyjęcie do naszego technikum znajdują się w dole strony. Pamiętaj, że już teraz możesz zarezerwować miejsce online lub zapisać się w sekretariacie szkoły, a później uzupełnić dokumenty.

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też:

 • zapisz się online https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
  / lub ściągnij podanie znajdujące się w dole strony i je uzupełnij
 • wydrukuj podanie, podpisz w odpowiednim miejscu i przekaż do podpisu rodzicom / opiekunom prawnym
 • zeskanuj / zrób zdjęcie wszystkich stron i prześlij je do nas mailowo na adres koszalin@teb-edukacja.pl
 • wszystkie pozostałe wymagane dokumenty możesz w późniejszym czasie również przesłać mailem!

#zostańwdomu

warunki rekrutacji

TEB TECHNIKUM

Technika TEB Edukacja są siecią szkół niepublicznych, czyli prywatnych. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkół publicznych – absolwenci naszych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który odbywa się w naszych szkołach oraz do egzaminów na dane kwalifikacje, dzięki którym mogą zdobyć tytuł technika.

Dzięki podpisaniu umowy o kształcenie gwarantujemy, że jakiekolwiek opłaty nie ulegną zmianie w trakcie pięciu lat nauki.

Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.

 • kierunki:
  Technik informatyk i E-SPORT – klasa patronacka MSI (czesne 50 zł miesięcznie)
  Technik fotografii i multimediów – klasa patronacka Canon (czesne 50 zł miesięcznie)
 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami

PUBLICZNE TECHNIKUM „COMPUTER COLLEGE”

Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” jest szkołą bezpłatną. Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.

 • kierunek:
  Technik informatyk – technologie chmurowe Microsoft (czesne 0 zł miesięcznie)
 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia
 • O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
  – wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  – oceny z j. polskiego, matematyki, geografii, języka obcego: angielskiego lub niemieckiego
  – osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  edukacyjne, artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowisk szkolnego).
  — ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
  — osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym;
  — za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 • Aby się u nas uczyć powinieneś także wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty

TEB TECHNIKUM

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

PUBLICZNE TECHNIKUM „COMPUTER COLLEGE”

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do szkoły

Informacje o rekrutacji

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

koszty i opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 0 do 50

Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane, na niektórych kierunkach możesz uczyć się zupełnie za darmo.  Podpisana umowa gwarantuje, że opłaty (lub ich brak) nie ulegną zmianie przez cały okres nauki. Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Czesne dla każdego kierunku możesz sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.