Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji 2020/21

Rekrutacja 2020/21

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Technikum / Publicznego Technikum “Computer College”.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i podanie o przyjęcie do naszego technikum znajdują się w dole strony. Pamiętaj, że już teraz możesz zarezerwować miejsce online lub zapisać się w sekretariacie szkoły, a później uzupełnić dokumenty.

Z uwagi na aktualną sytuację w kraju i na świecie, związaną z COVID-19, chcemy zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, a także pracownikom naszych sekretariatów. Dlatego też:

 • zapisz się online https://technikum.pl/zarezerwuj-miejsce/
  / lub ściągnij podanie znajdujące się w dole strony i je uzupełnij
 • wydrukuj podanie, podpisz w odpowiednim miejscu i przekaż do podpisu rodzicom / opiekunom prawnym
 • zeskanuj / zrób zdjęcie wszystkich stron i prześlij je do nas mailowo na adres koszalin@teb-edukacja.pl
 • wszystkie pozostałe wymagane dokumenty możesz w późniejszym czasie również przesłać mailem!

#zostańwdomu

warunki rekrutacji

TEB TECHNIKUM

Technika TEB Edukacja są siecią szkół niepublicznych, czyli prywatnych. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkół publicznych – absolwenci naszych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który odbywa się w naszych szkołach oraz do egzaminów na dane kwalifikacje, dzięki którym mogą zdobyć tytuł technika.

Dzięki podpisaniu umowy o kształcenie gwarantujemy, że jakiekolwiek opłaty nie ulegną zmianie w trakcie pięciu lat nauki.

Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami

PUBLICZNE TECHNIKUM “COMPUTER COLLEGE”

Publiczne Technikum Informatyczne “Computer College” jest szkołą bezpłatną. Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.

 • kierunek:
  Technik informatyk – technologie chmurowe Microsoft (czesne 0 zł miesięcznie)
 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia
 • O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
  – wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  – oceny z j. polskiego, matematyki, geografii, języka obcego: angielskiego lub niemieckiego
  – osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  edukacyjne, artystyczne i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowisk szkolnego).
  — ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
  — osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym;
  — za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 • Aby się u nas uczyć powinieneś także wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie, które znajduje się w dole strony (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty

TEB TECHNIKUM

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

PUBLICZNE TECHNIKUM “COMPUTER COLLEGE”

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do szkoły

Informacje o rekrutacji

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

koszty i opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 0 do 99

Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.