Rekrutacja

wyniki rekrutacji 2022/23

Rekrutacja 2022/23 zakończona.
Gratulujemy wszystkim, którzy rozpoczęli naukę w TEB Technikum!
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś zmienić swoją aktualną szkołę średnią na TEB Technikum, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły – dane adresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT w swoim mieście.

REKRUTACJA 2023/24 ROZPOCZNIE SIĘ W GRUDNIU,
ale już teraz możesz zostawić do siebie kontakt ->
https://technikum.pl/technikum/kontakt/

szczegółowy harmonogram rekrutacji

dokumenty do pobrania

warunki rekrutacji

 • Naukę w TEB Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć powinnaś / powinieneś:
  – wraz z rodzicem / opiekunem prawnym dostarczyć podanie o przyjęcie do technikum (lub wypełnić formularz online) wraz z kopią świadectwa ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej
  – dostarczyć wydruk z systemu Krakfin (dostępny na platformie edukacyjnej)
  – po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć pozostałe dokumenty (patrz poniżej)
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów wewnętrznych.
 • Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 99 do 149

 • Czesne w naszej szkole jest zróżnicowane i możesz je sprawdzić pobierając podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.