Rekrutacja

szczegółowy harmonogram rekrutacji 2019/20

Rekrutacja 2019/20

Chcesz się u nas uczyć? Nic prostszego! Na tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, co trzeba zrobić, aby zostać uczniem pierwszej klasy TEB Technikum. Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych (5 lat nauki) i gimnazjów (4 lata nauki)!

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i podanie o przyjęcie do naszego technikum znajdują się w dole strony. Pamiętaj, że już teraz możesz zarezerwować miejsce online lub zapisać się w sekretariacie szkoły, a później uzupełnić dokumenty.

warunki rekrutacji

 • Naukę w Technikum może rozpocząć absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie ukończył 18 roku życia
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna. Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole
 • Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum / siódmej klasy szkoły podstawowej lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum / pierwszego semestru ósmej klasy szkoły podstawowej

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / ośmioklasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych (jeśli posiadasz)
 • orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli posiadasz)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

koszty i opłaty

Czesne na wszystkich kierunkach wynosi

od 0 do 50

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Podpisana umowa gwarantuje, że czesne nie ulegnie zmianie przez cały okres nauki. Nie pobieramy także opłaty wpisowej.

dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie do szkoły

Harmonogram rekrutacji