Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Uwielbiasz podróże i marzysz o zagranicznych wyjazdach?
 • Jesteś osobą otwartą i energiczną?
 • Masz duże umiejętności organizacyjne?
 • Wracając z wakacji już doskonale wiesz, jaki będzie godzinowy rozkład Twojej kolejnej wycieczki?

Praca związana z organizacją i koordynacją podróży to może być Twoje powołanie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik obsługi turystycznej i rozwijaj z nami swoje podróżnicze supermoce ?

Kim jest Technik obsługi turystycznej?

To superbohater, który planuje, organizuje, obsługuje i rozlicza imprezy turystyczne, targi czy konferencje. Wie, jak ważne jest to by wakacje przebiegały w miłej i komfortowej atmosferze, dlatego z największą starannością dba o wszystkie szczegóły organizowanych wypraw.

Dzięki swoim supermocom zapewnia podróżnym najwygodniejsze hotele, najbardziej komfortowe środki transportu, najciekawsze atrakcje – nierzadko udaje mu się wynegocjować nawet piękną pogodę. W swojej pracy nigdy się nie nudzi! A co najważniejsze – w swojej pracy zwiedza świat!

Jeśli chcesz podróżować w wymarzone miejsca i do tego otrzymywać za to kasę ?, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Wstępniak

Jesteś świetnym organizatorem? Pasjonują Cię podróże? Lubisz wyzwania? Prężnie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy na świecie, a także rosnąca liczba turystów sprawiają, że nie musisz się martwić o podjęcie wymarzonej pracy!
Masz szerokie możliwości, bo znajomość języka obcego z pewnością okaże się dodatkowym atutem w przyszłej pracy, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się ją podjąć poza granicami naszego kraju!
Jeśli chcesz rozwinąć swoje pasje związane z turystyką z pewnością odnajdziesz swoją przyszłość w naszej szkole na kierunku technik obsługi turystycznej!

Zdobywane umiejętności

Podczas nauki na kierunku Technik Obsługi Turystycznej masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • Sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • Planowania, sprzedaży i rozliczania imprez i usług turystycznych
 • Korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • Planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • Prowadzenia informacji turystycznej
 • Opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • Prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki
 • Posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Marketing usług turystycznych
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy w turystyce
 • Obsługa turystyczna
 • Informacja turystyczna
 • Obsługa informatyczna w turystyce
Pokaż więcej

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 320 godz.) odbywają się w drugiej klasie (4 tyg.) oraz w klasie III (4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. hotelach, hostelach, na lotniskach, w biurach podróży, w agencjach eventowych.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika obsługi turystycznej.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

T.13 – pod koniec II semestru klasy III

T.14 – pod koniec I semestru klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik obsługi turystycznej będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Biurach podróży, obiektach noclegowych (hotelach, hostelach)
 • Działach promocji turystyki miast i gmin
 • Jednostkach obsługi ruchu turystycznego
 • Placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej,
 • Biurach organizatorów kongresów i konferencji
 • Własnej działalności gospodarczej

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing i reklama, animacja czasu wolnego  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika obsługi turystycznej.

Pokaż więcej
 • Ramowy plan nauczania,
 • Karta kierunku
 • Wzór podania.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 50 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Telepatia

moc: Superdbałość

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik weterynarii

Technik weterynarii