Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Jesteś osobą energiczną i zorganizowaną?
 • Uwielbiasz godzinami wpatrywać się w niebo?
 • Zachowujesz się odpowiedzialnie i można na Tobie polegać?
 • Od dziecka wolałeś samoloty niż samochodziki?

Praca na lotnisku jest na wyciągnięcie ręki!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych i rozwijaj z nami swoje lotnicze supermoce ?

Kim jest Technik lotniskowych służb operacyjnych?

To superbohater, który planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego. Dzięki jego supermocom pasażerowie mogą spokojnie i bez obaw oczekiwać na swoją podróż – pod okiem tego superbohatera nie ma prawa wydarzyć się nic złego!

Bezpieczeństwo i komfort innych ludzi jest dla niego bardzo ważny, dlatego dokładnie monitoruje stan lotniska oraz dba o sprawną i bezkolizyjną realizację wszystkich dziejących się na nim zdarzeń.

Jeśli od zawsze wiedziałeś, że Twoim powołaniem jest ochrona ludzkości, a w dzieciństwie Twoje samochodziki nigdy nie miały nawet najmniejszej stłuczki, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
  AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
  Wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
 • Państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Wstępniak

Jesteś energetycznym wielozadaniowym organizatorem? Lubisz kiedy wokół Ciebie dużo się dzieje? Pasjonujesz się lotnictwem i nowymi technologiami?

Technik lotniskowych służb operacyjnych to wybór dla Ciebie. To także szansa na fascynujący zawód. Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska, zapewnia ciągłość informacji powietrznej, pełni nadzór nad bezpieczeństwem portu lotniczego oraz koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Pozyskiwania i przekazywania informacji dotyczących pracy operacyjnej portu lotniczego, w tym ochrony portu.
 • Monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego.
 • Prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym.
 • Współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego.
 • Współpraca ze służbami żeglugi powietrznej.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Organizacja pracy portu lotniczego
 • Zarządzanie informacją
 • Organizacja pracy służb lotniskowych
 • Zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego
 • Bezpieczeństwo operacji lotniczych i lotniskowych
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Handel i usługi elektroniczne

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w trakcie roku szkolnego lub ferii bądź wakacji przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. lotniska, aerokluby, firmy lotnicze – działy logistyki, transportu.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika lotniskowych służb operacyjnych.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Lotniskach państwowych, prywatnych, wojskowych
 • Terminalach pasażerskich i towarowych
 • Korporacjach lotniczych
 • Działach zamówień, infrastruktury w firmach branży lotniczej
 • Działach logistyki/transportu lotniczego
 • Aeroklubach

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie portem lotniczym,  logistyka krajowa i międzynarodowa i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika lotniskowych służb operacyjnych.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 190 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superogranizacja

Kontrola umysłow

moc: Superprzywództwo

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Technik weterynarii

Technik weterynarii