Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

  • Uwielbiasz podróże i marzysz o zagranicznych wyjazdach?
  • Jesteś osobą otwartą i energiczną?
  • Masz duże umiejętności organizacyjne?
  • Wracając z wakacji już doskonale wiesz, jaki będzie godzinowy rozkład Twojej kolejnej wycieczki?

Praca związana z organizacją i koordynacją podróży to może być Twoje powołanie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik obsługi turystycznej i rozwijaj z nami swoje podróżnicze supermoce ?

Kim jest Technik obsługi turystycznej?

To superbohater, który planuje, organizuje, obsługuje i rozlicza imprezy turystyczne, targi czy konferencje. Wie, jak ważne jest to by wakacje przebiegały w miłej i komfortowej atmosferze, dlatego z największą starannością dba o wszystkie szczegóły organizowanych wypraw.

Dzięki swoim supermocom zapewnia podróżnym najwygodniejsze hotele, najbardziej komfortowe środki transportu, najciekawsze atrakcje – nierzadko udaje mu się wynegocjować nawet piękną pogodę. W swojej pracy nigdy się nie nudzi! A co najważniejsze – w swojej pracy zwiedza świat!

Jeśli chcesz podróżować w wymarzone miejsca i do tego otrzymywać za to kasę ?, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie
    T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
    T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
    wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
  • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
  • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Wstępniak

Jesteś świetnym organizatorem? Pasjonują Cię podróże? Lubisz wyzwania? Prężnie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy na świecie, a także rosnąca liczba turystów sprawiają, że nie musisz się martwić o podjęcie wymarzonej pracy!
Masz szerokie możliwości, bo znajomość języka obcego z pewnością okaże się dodatkowym atutem w przyszłej pracy, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się ją podjąć poza granicami naszego kraju!
Jeśli chcesz rozwinąć swoje pasje związane z turystyką z pewnością odnajdziesz swoją przyszłość w naszej szkole na kierunku technik obsługi turystycznej!

Zdobywane umiejętności

Podczas nauki na kierunku Technik Obsługi Turystycznej masz możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • Sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
  • Planowania, sprzedaży i rozliczania imprez i usług turystycznych
  • Korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
  • Planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
  • Prowadzenia informacji turystycznej
  • Opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
  • Prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki
  • Posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

  • Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
  • Podstawy turystyki
  • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
  • Marketing usług turystycznych
  • Geografia turystyczna
  • Organizacja imprez i usług turystycznych
  • Język obcy w turystyce
  • Obsługa turystyczna
  • Informacja turystyczna
  • Obsługa informatyczna w turystyce
Pokaż więcej

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 320 godz.) odbywają się w drugiej klasie (4 tyg.) oraz w klasie III (4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. hotelach, hostelach, na lotniskach, w biurach podróży, w agencjach eventowych.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika obsługi turystycznej.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

T.13 – pod koniec II semestru klasy III

T.14 – pod koniec I semestru klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik obsługi turystycznej będziesz mógł podjąć pracę w:

  • Biurach podróży, obiektach noclegowych (hotelach, hostelach)
  • Działach promocji turystyki miast i gmin
  • Jednostkach obsługi ruchu turystycznego
  • Placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej,
  • Biurach organizatorów kongresów i konferencji
  • Własnej działalności gospodarczej

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing i reklama, animacja czasu wolnego  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika obsługi turystycznej.

Pokaż więcej
  • Ramowy plan nauczania,
  • Karta kierunku
  • Wzór podania.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Kontrola umysłów

moc: Superprzywództwo

Telepatia

moc: Superdbałość

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

  • 1

    Złożenie dokumentów

    Możesz zostawić podanie w szkole
    lub zarezerwować miejsce online

  • 2

    Decyzja o przyjęciu

    U nas nie ma egzaminów wstępnych.
    Decyduje kolejność zapisów

  • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka Microsoft

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii