Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Masz zdolności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną?
 • Każdą wolną chwilę najchętniej spędzasz wśród zieleni?
 • Znajomi mówią, że poczucia estetyki mogłaby pozazdrościć Ci niejedna Instagramowiczka?
 • Lubisz ład i często zastanawiasz się, jak zmiana drobnych szczegółów mogłaby poprawić wygląd obserwowanych rzeczy?

Twoje wizje otoczenia mogą już niebawem przyjąć realne kształty!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik architektury krajobrazu i rozwijaj z nami swoje „naturalne” supermoce ?

Kim jest Technik architektury krajobrazu?

To superbohater, który zajmuje się projektowaniem i realizacją różnych terenów zieleni. Z łatwością wybiera odpowiednie gatunki i rodzaje drzew, krzewów i innych roślin, tworząc atrakcyjne i ciekawe przestrzenie – od tarasów przez duże osiedla, parki, skwery i inne tereny miejskie. Dzięki swoim supermocom wie dokładnie, jak sprawić by niepozorny ogródek zamienił się w piękną oazę zieleni. Jego zdolności plastyczne i zmysł estetyczny podziwiają wszyscy!

Jeśli w supermarkecie najwięcej czasu spędzasz w dziale ogród na nowo aranżując wystawy, lubisz twórczą, kreatywną pracę, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie

 • Państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny.

WSTĘPNIAK

Technik architektury krajobrazu to zawód twórczy, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zdolności plastyczne. Jeśli masz wyobraźnię przestrzenną i chcesz, aby Twoje dzieła tworzyły krajobraz „z charakterem” i harmonijnie podkreślały wytwory pracy architekta – zostań technikiem architektury krajobrazu!

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik architektury krajobrazu zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat kwiatowych, nasadzeń drzew i krzewów.
 • Posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni.
 • Urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu.
 • Przygotowywania receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.
 • Nawadnianie terenów zdegradowanych.
 • Opieki nad powierzoną zielenią.
 • Pielęgnacji parków i starodrzew.
 • Prowadzenia doświadczeń i obserwacji w programach jednostek naukowo-badawczych.
 • Opracowywania ekspertyz dendrologicznych.
 • Produkcji roślin ozdobnych i szkółkarskich.
 • Wyznaczania odpowiednich miejsc do zakładania trawników, kwietników, nasadzeń drzew i krzewów, ekspozycji kwiatowych.
 • Tworzenia kolorystycznych kompozycji kwiatowych.
 • Odpowiedniego doboru drzew, krzew i innych roślin do nasadzeń.
 • Rozplanowania na terenach zieleni obiektów tzw. małej architektury, np. pomników, ławek.
 • Tworzenia dokumentacji architektonicznej.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Obiekty małej architektury krajobrazu
 • Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • Język obcy w architekturze krajobrazu
 • Przepisy ruchu drogowego kategorii T
 • Projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Prace w obiektach architektury krajobrazu

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w III klasie przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. pracownie architektoniczne, biura deweloperskie, kwiaciarnie, szkółki roślinne, biura projektowe.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika architektury krajobrazu.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

R.21 – pod koniec klasy II

R.22 – pod koniec I semestru klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik architektury krajobrazu będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu.
 • Biurze projektowym i pracowni architektonicznej.
 • Urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.
 • Przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.
 • Własnej działalności gospodarczej

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, ogrodnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika architektury krajobrazu.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Władza na żywiołami

moc: Superwrażliwość

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii