kontakt

TEB Bielsko-Biała

Zapraszamy do sekretariatu

Budynek A ul. S. Sempołowskiej 22(przy torach)

43-300 Bielsko-Biała

Tel:  33 472 31 50
E-mail: technikum-bielsko@teb-edukacja.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek: 08:00-15:00

wtorek: 08:00-15:00

środa: 11:00-15:00

czwartek: 08:00-15:00

piątek: 08:00-15:00

Mapa dojazdowa

Ważne kontakty

Mgr Katarzyna Kohut
Dyrektor Oddziału

dyżury:

 • środa: 10.00-15.00

Mgr Stanisława Biernat
Dyrektor Technikum

dyżury:

 • poniedziałek : 9.00-12:00
 • wtorek: 9:00-12:00
 • piątek: 9:00-12:00

Mgr Izabela Kłapcia
Pedagog szkolny

dyżury:

 • środa: 9.30-12.30
 • czwartek: 9.30-12.30

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Rydzikowska klasa 3D

 •  wiki.rydzikowska@gmail.com

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Teresa Piłat – jest dostępna dla uczniów i słuchaczy:

Rzecznik Praw Ucznia i Słuchacza to wymagające stanowisko łączące w sobie empatię, umiejętności mediacyjne, cierpliwość i zaangażowanie.
Sieć szkół TEB Edukacja powołała pełnomocnika odpowiedzialnego przede
wszystkim za świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie
korzystania z ich praw.

Do obowiązków Rzecznika będzie należeć:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia i słuchacza w szkole.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów i słuchaczy.
 • Świadczenie pomocy uczniom i słuchaczom w zakresie korzystania z ich praw.
 • Pomoc uczniom i słuchaczom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz ucznia i słuchacza.
 • Wdrażanie działań na rzecz upowszechniania praw ucznia i słuchacza.
 • Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, których dalsze udostępnienie nie jest
  konieczne w celu skutecznego wypełniania zadań wynikających z pełnionej funkcji.