Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Lubisz prace manualne i wykonujesz je z największą precyzją?
 • Zależy Ci, aby tworzone przez ciebie produkty miały jak najwyższa jakość?
 • Lubisz pomagać i czuć się potrzebny?
 • Uważasz, że świat widziany przez odpowiednie okulary staje się piękniejszy?

Praca optyka może być Twoim powołaniem!
Rozpocznij naukę na kierunku Technik optyk i rozwijaj z nami swoje „naoczne” supermoce ?

Kim jest Technik OPTYK?

 

To superbohater, który zajmuje się pomiarem wad wzorku oraz dobieraniem okularów i soczewek kontaktowych. Nie straszne mu żadne mechaniczne uszkodzenia – naprawi nawet zdeptane czy pogryzione przez psa okulary. To prawdziwy czarodziej, który dzięki swoim supermocom odmienia życie wielu osób!

Jeśli uważasz, że ludzie powinni patrzeć zawsze na świat przez różowe okulary, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  – MG.14 – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  – MG.30. – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

WSTĘPNIAK

Jesteś sumienny, dokładny i empatyczny? Precyzja to Twoje drugie imię? Lubisz prace manualne? Rozpocznij karierę w zawodzie technik optyk.

Nauczymy Cię jak wykonywać pomiary wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, jak dobierać okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, jak naprawiać i konserwować wszystkie typów okularów. Szerokie możliwości zatrudnienia to ogromna przewaga tego kierunku!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik optyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Dokonywania pomiarów wad wzroku;
 • Przeprowadzania badań komputerowych wzroku;
 • Dobieranie okularów i soczewek kontaktowych;
 • Dobieranie opraw okularowych;
 • Mocowanie i sprawdzania ustawienia szkieł w oprawie;
 • Udzielanie porad dotyczących doboru, używania i konserwowania okularów i soczewek kontaktowych;
 • Obsługiwania urządzeń służących do badania wzroku;
 • Naprawy, konserwacji i justowania przyrządów optycznych.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Optyka i przyrządy optyczne
 • Technologie pomocy wzrokowych
 • Anatomia, fizjologia i patologia oka
 • Działalność gospodarcza w optyce
 • Język angielski w optyce
 • Rysunek techniczny
 • Pomoce wzrokowe
 • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

 

Wypowiedzi uczniów, nauczycieli, partnerów

Patrycja, uczennica Technikum TEB Edukacja w Płocku

Technikum i ten kierunek wybrałam ponieważ poza maturą od razu chciałabym rozpocząć pracę i mieć dobry zawód. Jestem osobą dokładną i precyzyjną, lubię zajęcia manualne. Dodatkowo ogromną frajdę sprawia mi dobieranie oprawek do twarzy klientów, a, uwierzcie, to nie jest takie łatwe, jak może się wydawać!

Praktyki zawodowe:

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w II semestrze III klasy (160 godz. – 4 tyg.) w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. w gabinetach lub salonach optycznych.

 

Egzaminy:

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika optyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
– MG.14. – pod koniec drugiego półrocza klasy III
– MG.30. – pod koniec pierwszego półrocza klasy IV

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik optyk będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Pracowniach i salonach optycznych
 • Laboratoriach oraz biurach techniczno-konstrukcyjnych projektujących pomoce wzrokowe
 • Zakładach rzemieślniczych usług oftalmicznych
 • Zakładach produkujących przyrządy, aparaty optyczne i okulary

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. optyka i optometria i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika optyka.

 • Ramowy plan nauczania
 • Karta kierunku
 • Wzór podania

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 89 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce!

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Telepatia

moc: Superdbałość

Transformacja kształtów

moc: Superinnowacyjność

Przewidywanie przyszłości

moc: Superkreatywność

Superprędkość

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional