Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Jesteś aktywny i przedsiębiorczy?
 • Masz zdolności organizacyjne?
 • Potrafisz usprawniać swoje zadania i wykonywać je bardzo efektywnie, dzięki czemu prace domowe zajmują Ci niewiele czasu?
 • Uwielbiasz planować i marzysz o wyzwaniach większych niż zwykła organizacja domówki?

Zawodowe zarządzanie skomplikowanymi procesami to może być Twoje powołanie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik logistyk i rozwijaj z nami swoje organizacyjne supermoce ?

Kim jest Technik Logistyk?

To superbohater, który zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem procesami produkcji i dystrybucji najróżniejszych towarów. Tworzenie skomplikowanych terminarzy i harmonogramów ma we krwi!

Dzięki swoim supermocom potrafi zorganizować pracę nawet dla kilkuset osób na wielu różnych etapach, tak by współgrały ze sobą tworząc jeden spójny i efektywny proces.

Jeśli Twoi znajomi wciąż dziwią się jak możesz jednocześnie być na wszystkich wspólnych imprezach i ogarniać wszystkie prace domowe, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  AU.22 Obsługa magazynów
  AU.32 Organizacja transportu
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • Państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • Świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Wstępniak

Kierunek polecany osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć!
Specjaliści ds. logistyki są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki, potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów, dostarcza produkty z zamówieniem we wskazane miejsce i czas optymalizując koszty dostawy.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów, prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • Planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów
 • Zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenie planów dostaw, a także organizowanie recyklingu odpadów
 • Obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenie rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi
 • Zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie
 • Planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji
 • Stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

Warsztaty, kursy, eventy

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Gospodarka magazynowa
 • Magazyny przyprodukcyjne
 • Magazyny dystrybucyjne
 • Logistyka transportu
 • Usługi logistycznotransportowe
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Usługi transportowo-spedycyjne
 • Planowanie przepływu zasobów i informacji
Pokaż więcej

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w drugim półroczu klasy III przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. firmach transportowych, kurierskich, magazynach spedycyjnych, centrach logistycznych.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika logistyka.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

AU.22 – pod koniec drugiego semestru klasy II

AU.32 – pod koniec pierwszego semestru IV klasy

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego  na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

Jako absolwent kierunku Technik logistyk będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
 • Jednostkach samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego).

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i logistyka, logistyka krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce  i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika logistyka.

 • Ramowy plan nauczania,
 • Karta kierunku
 • Wzór podania.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 50 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Łowca cyfr

moc: Superlogika

Władanie czasem

moc: Superorganizacja

Mistrz perswazji

moc: Superoddziaływanie

Kontrola umysłow

moc: Superprzywództwo

Superprędkośc

moc: Supersiła w każdej sytuacji

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Technik optyk

Technik optyk

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe

Technik organizacji reklamy - grafika i media społecznościowe