Poznaj swojego

Superbohatera

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Masz artystyczną duszę?
 • Gdy masz długopis w ręku nie możesz powstrzymać się od mimowolnego tworzenia kolejnych rysunków?
 • Biorąc do ręki nowe magazyny zaczynasz od oceny czcionek i układów tekstu, a w menu potrafisz wyłapać każdą literówkę?
 • Rysowanie to niekoniecznie Twoja bajka, ale doskonale wiesz, jak sprawić aby każdy projekt i zdjęcie były miłe dla oka?
 • Chcesz nauczyć się tworzyć profesjonalne grafiki na komputerze, które potem wykorzystasz na swoim blogu lub kanale na YouTube?

Twoje projekty mogą niebawem stać się Twoim sposobem na życie!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej i rozwijaj z nami swoje plastyczne supermoce ?

Kim jest Technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

To superbohater, który przygotowuje materiały do druku, składa gazety i czasopisma. Potrafi doradzić, jak zaprojektować bloga, którym przebijesz nawet Maffashion!

Jego supermoce sprawiają, że każde zadanie, które przed nim stoi, w mgnieniu oka potrafi sobie zwizualizować i przedstawić graficznie. Jest prawdziwym cudotwórcą – pomaga projektom wyjść z zamkniętego świata komputera i rozpocząć prawdziwe życie na Ziemi!

Jeśli kreatywne wyzwania napędzają Cię do działania, a do tego nie wyobrażasz sobie świata bez komputera, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Czas nauki – 8 semestrów4 lata

Dokumenty, które uzyskasz
po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
Pokaż więcej

Wstępniak

Masz fantazję? Posiadasz zmysł plastyczny? Masz ambicję tworzyć projekty graficzne przy użyciu programów komputerowych? Chcesz przygotowywać materiały do druku, składać gazety i czasopisma czy projektować strony www?

Technik cyfrowych procesów graficznych to zawód dla Ciebie.
Nauczymy Cię jak tworzyć i edytować grafikę, budować animacje czy efekty specjalne.

To zawód dla młodych, kreatywnych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie świata bez komputera!

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej.
 • Prowadzenia procesów drukowania cyfrowego.
 • Przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych.
 • Obróbki druków, oceny jakości wyrobu, wykończenia druku.
 • Prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D.
 • Obróbki przestrzennych druków 3D.

Warsztaty, kursy, eventy

W trakcie nauki na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczniowie mogą wziąć udział w różnych kursach, między innymi:

 • Obróbka graficzna zdjęć – Adobe Photoshop
 • Pozycjonowanie stron www
 • Kurs fotograficzny

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe kursy proponowane uczniom technikum!

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Rysunek techniczny
 • Podstawy poligrafii
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Podstawy projektowania publikacji
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Rysunek techniczny
 • Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza
 • Kompetencje społeczne i organizacja zespołów
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie publikacji
 • Drukowanie cyfrowe
 • Modelowanie i drukowanie 3D

Praktyki zawodowe

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w drugim półroczu klasy III przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. przychodnie weterynaryjne, stadniny, hodowle zwierząt, ogrody zoologiczne.

Egzaminy

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

AU.54. odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy II
AU.55. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca

absolwent kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficznych będziesz mógł podjąć pracę w:

 • Drukarnie cyfrowe i offsetowe
 • Wydawnictwa, media (prasa)
 • agencje reklamowe, eventowe, koncertowe
 • Agencje public relations
 • Firmy projektujące strony internetowe

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika i multimedia, fotografia, marketing i nowe media i inne, niekoniecznie związane z dyplomem grafiki i poligrafii cyfrowej.

Opłaty

Wpisowe wynosi 0 zł

Czesne 0 zł miesięcznie

Twoje nowe

Supermoce

W trakcie nauki na tym kierunku udoskonalisz swoje supermoce, które pomogą Ci w kolejnych etapach
– na studiach i w pracy. Najwyższy level? Bez problemu, jeśli Twoje umiejętności to:

Zręczna dłoń

moc: Superdokładność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Transformacja kształtów

moc: Superkreatywność

Przewidywanie przyszłości

moc: Superinnowacyjność

3 proste kroki

Zagraj z nami!

Od kariery Superbohatera dziela Cię tylko 3 kroki!

 • 1

  Złożenie dokumentów

  Możesz zostawić podanie w szkole
  lub zarezerwować miejsce online

 • 2

  Decyzja o przyjęciu

  U nas nie ma egzaminów wstępnych.
  Decyduje kolejność zapisów

 • 3

Zobacz

Nasze inne kierunki

Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik analityk - analiza biochemiczna i środowiskowa

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional

Technik weterynarii

Technik weterynarii