Technikum gastronomiczne

Kucharz, kelner, dietetyk… Te zawody zawsze były popularne i dawały szansę na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym kierunku. Nic więc dziwnego, że gimnazjaliści chętnie wybierają dla siebie ten zawód i kontynuują naukę w technikum gastronomicznym.

Szkoły tego typu to szansa na dobrą pracę oraz możliwość kontynuowania dalszej nauki w pokrewnych dziedzinach. Jak wygląda nauka w technikum gastronomicznym? Co czeka gimnazjalistę, który zdecyduje się na naukę w takiej szkole?

Nauka w technikum gastronomicznym trwa cztery lata. W jej trakcie uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe. Przedmioty zawodowe, na które ladzie się w tej szkole szczególny nacisk, to podstawy żywienia oraz technologia związana z obsługą konsumenta. W trakcie tych zajęć uczniowie zdobywają wiedzę na temat racjonalnego odżywiania się, o roli poszczególnych składników pokarmowych oraz uczą się, w jaki sposób przygotowywać odpowiednie potrawy. Ważne jest tu również poznanie zasad prawidłowego przechowywania żywności. Zajęcia, które pozwalają poznać podstawy dietetyki oraz organizacji pracy w zakładzie gastronomicznym polegają również na układaniu jadłospisów, przygotowaniu kosztorysów poszczególnych potraw oraz obliczeniu ich wartości energetycznej. Uczniowie technikum zapoznają się również z zasadami higieny obowiązującymi w zakładach gastronomicznych, przepisami BHP oraz ze sprzętem znajdującym się w obiektach świadczących swym klientom usługi gastronomiczne.

Popularnym zawodem po technikum gastronomicznym jest kucharz

Popularnym zawodem po technikum gastronomicznym jest kucharz

Ważną częścią procesu kształcenia w technikum gastronomicznym są zajęcia praktyczne. Odbywają się one na terenie szkoły, w szkolnych warsztatach oraz stołówkach. Dodatkowo uczniowie odbywają miesięczne praktyki w zakładach związanych z gastronomią. Są to zakłady gastronomii zamkniętej, takie jak przedszkola czy szpitale, a także zakłady gastronomii otwartej. W tym drugim przypadku uczniowie odbywają praktyki w restauracjach oraz w hotelach.
Część zajęć praktycznych dostosowana jest do specjalizacji, którą przyszły technik gastronomi wybiera sobie na początku szkoły. Najpopularniejsze specjalizacje to:

  • technik żywienia,
  • kucharz
  • oraz kelner.

 

Nauka w technikum kończy się egzaminem zawodowym oraz maturą. Po ukończeniu nauki istnieje możliwość jej kontynuacji w szkołach pomaturalnych lub na studiach wyższych. Popularnym kierunkiem, który bardzo często wybierają absolwenci techników gastronomicznych jest dietetyka. Oczywiście zdana matura upoważnia do podjęcia studiów na dowolnym kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*